Va-planering och vattenbrist

Seminarieblock Va-planering och vattenbrist, torsdag 22/3 13.15–15.00

Moderator: Marie Albinsson

Förslag på ändringar i 6§ LAV – Sara Linde, utredningen hållbara vattentjänster
Gemensamhetsanläggningar – en utmaning i va-planeringen – Pernilla Bratt, Lidköpings kommun
Ersattes
Exempel på va-planering – Lennart Lorick, Falkenbergs kommun
Planering vid vattenbrist; före, under och efter Pär Aleljung, Livsmedelsverket
Regional vattenförsörjningsplan – Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg

KAFFE och EFTERSNACK I UTSTÄLLNINGEN