Våra utställare 2018

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 21-22 mars 2018. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Klicka på företagets logga för att komma till hemsida.

Utställare 21-22 mars 2018
Planskiss över utställningen (pdf)

 

 

Alnarp
Alnarp Cleanwater Technology AB– Alnarp Cleanwater har utvecklat ett bioreningsverk för enskilda avlopp där mikroorganismer, växter, långa uppehållstider och hög syresättning säkerställer ett gott reningsresultat.

 

AUCOTEC
AUCOTEC Sweden AB – AUCOTEC utvecklar konstruktionsmjukvara för hela livscykeln hos maskiner, anläggningar och mobila system. Över 30 års erfarenhet har medfört att vi levererar framtidssäkra lösningar för flödesschema, processtyrning och elkonstruktion i såväl stora som små anläggningar. Vi har nu en branschspecifik lösning för kommuner (VA, Biogas, Värmeverk). – Digitalisera och få framtidssäker data. – Strukturera och sortera befintlig dokumentation för att enkelt finna det man söker. – Samverkan El, Instrumentation och process. Allt i samma program och samma databas. – Ny konstruktion och ändringar, i nya respektive befintliga anläggningar.

 

Aquato
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH – Vi är ett tyskt företag. I vår monter kommer vi att visa minireningsverken AQUATO STABI-KOM och 3K FLOW.

 

Baga_logga
BAGA Water Technology AB – Vi erbjuder lösningar för rening av både avlopps- och hushållsvatten. Eftersom vi har stor erfarenhet och kunskap om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra, är BAGA ett tryggt val för en säker funktion.

 

biokube
BioKube – Vi är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark och har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten till Danmark och globalt. Företaget startades som en direkt följd av EU-direktivet som innebar att varje hushåll bör rengöra sitt avloppsvatten. Idag har företaget 15 medarbetare inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKub har installerat mer än 5000 minireningsverk i över 50 länder varav 3200 i Danmark och 600 i Sverige.

 

CIPAX
Cipax AB – Vi tillverkar tankar för grå och svartvatten, slamavskiljare och minireningsverk. Produkter tillverkas i ett återvinningsbart material oftast polyeten. Vi producerar både egna produkter och kundspecifika produkter.

 

Conclean
Conclean AB – Conclean kan idag erbjuda avloppslösningar från ett till 300 hushåll, regnvattensystem och det mesta för enskilt avlopp. Hos oss hittar du marknadens bredaste sortiment med endast noggrant utvalda kvalitetsprodukter, anpassade för vårt nordiska klimat och höga miljökrav.

 

Diehl_metering
Diehl Metering AB – DIEHL METERING utvecklar mätare och system för förbrukningsadministration. System för vatten, värme/kyla och gas med den högsta grad av precision och effektivitet. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker i Europa med högsta fokus på kvalitet.

 

ecoloop
Ecoloop – Ecoloop arbetar sedan mer än tio år med strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar lösningar för kommunal och statlig verksamhet samt introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system.

 

effluxiq
effluxiQ AB – Nya doseringsenheterna dynamiQ och dynamiQ Pro! En ny unik teknisk plattform under effluxiQs patent som doserar dynamiskt efter belastning. Detta ger noggrannare dosering med bättre rening som resultat. Plattformen ger även en framtida möjlighet att vara ”uppkopplad” för övervakning 24/7 samt larm över IP.

 

Extena
Extena AB – Vi är specialister på extrudering av rör i termoplaster och ett av de ledande företagen i Norden inom bland annat PE-tryckrör, Kabelskyddsrör, Specialrör i PE och PP samt Pre-isolerade rör. Vi ligger i absolut framkant när det gäller att använda utvecklade råvaror, vilket PE 100 RC är ett bra exempel på.

 

FANN
FANN VA-teknik AB – 25 år och 60 000 avloppsanläggningar! FANN VA-teknik AB är ett svenskt miljöteknikföretag och vårt uppdrag är att erbjuda avloppssystem som uppfyller alla krav på funktion och miljöanpassning. Tack vare intensiv forskning och produktutveckling är vi idag marknadsledare. FANN arbetar aktivt med kvalitet och miljö, och är bland de första företagen som är certifierade enligt de nya standarderna för kvalitet och miljö – ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

 

FlexiClean
FlexiClean AB – FlexiClean är en filterhållare för rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

 

Fritidstoa_Cinderella
Fritidstoa AB – Vi är företaget som säljer och distribuerar Cinderella förbränningstoaletter och gråvattenrenaren BioBox. Dessa två produkter i kombination löser avloppsproblemen för fritidshuset i harmoni med naturen.

 

finalLogo
Green Rock IISI – Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!

 

Jets_liggende
Jets Sverige AB – Vi är leverantören av avloppssystem med extremt låg vattenförbrukning. Våra källseparerade avloppssystem lämpar sig för alla typer av fastigheter, även om det är vanligast att använda vår vakuumteknologi och vår Ecomotive BDT rening för fastigheter utanför kommunalt va område. Våra vakuumtoaletter lämpar sig mycket bra för anläggningar med sluten tank.

 

Print
Kingspan Miljö A/S – Pionjärer för nya metoder att bevara och skydda energi och vatten. Vi på Kingspan erbjuder minireningsverk och paketlösningar för privat avloppsrening. Om du är i behov av ett reningsverk men är osäker på vilken lösning som är rätt alternativ för dig.

 

Willa-BDT_1
Konva-Center Oy – Konva–Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007.
Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!

 

Milford
Milford P/S – I mer än ett decennium har Milford arbetat med förbättring av stadsmiljön med hjälp av exceptionella lösningar för en hållbar framtid. Vårt engagemang i detta arbete har tagit oss till frontlinjen på hemmaplan i Skandinavien. Tillsammans med partner från hela världen utforskar Milford outtröttligt den senaste forskningen och aktuella metoder och sedan erbjuder vi våra kunder de produkter, lösningar och den utbildning som de behöver för att upprepa det. Inom vårt specialområde med trädgropar i stadsplaneringen samt trädplantering, grön infrastruktur, stormvattenhantering och hållbar dränering i städer, har vi konstant fokus på att sprida vår kunskap och på att utveckla innovativa produkter. Vi är fast övertygade om att det är så stadsmiljön bäst gynnas av vårt arbete. Milford är hemmahörande i Danmark och hjälper lokala myndigheter, landskapsarkitekter, ingenjörskonsulter och byggentreprenörer över hela Danmark, Norge, Sverige och Finland.

 

PipeLife
Pipelife Sverige AB – Vi är en europeisk plaströrsproducent. Representerad i 26 länder med 26 fabriker. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen). Vi bearbetar årligen mer än 35 000 ton plastråvara. Detta sker vid våra två produktionsenheter Ölsremma och Ljung i Västergötland. Båda våra produktionsenheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive 14001. Produktsortimenten omfattar följande områden: Markavloppssystem inklusive brunnar och betäckningar, Dräneringssystem, Infrastrukturssystem, dagvattenhantering, Tryckrörssystem, Inomhusavloppssystem, Kabelskyddssystem, Infiltrationssystem, enskilt avlopp.

 

Premier_Tech_Aqua
Premier Tech Aqua GmbH – Vi är en tyskt tillverkare av minireningsverk och dagvatten produkter, med moderbolag i Canada. Vi säger: Enklare är bättre. Runt 200 000 minireningsverk från Premier Tech Aqua renar utflödet från mer än 1 miljon människor världen runt! I olika klimatzoner – från väldigt kallt till väldigt varmt, vi kan det! Kom in, så berättar vi mer om dem enkla, osynliga och pålitliga minireningsverken. Vi har även smarta lösningar för dagvatten.

 

Protan
Protan AB – Vi är en norskägd industrikoncern som jobbar inom memranteknologi. Vi utvecklar och levererar takduk och tätskikt, taksystem, ventilationsystem och tekniska textilier.

 

Reniva
Reniva AB – Vi har varit på svenska marknaden i 18 år, idag räknar vi oss som ledande vad det gäller kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening. Våra produkter skall minimera att utsläpp av diesel, tungmetaller, koppar, zink, bly m.m förorenar vårt dagvatten och därmed skydda sjöar och vattendrag från miljöfarliga ämnen.

 

SEKA_miljoteknik
SEKA Miljöteknik AB – Vi erbjuder produkter och tjänster inom området rening av dagvatten. Våra produkter håller en världsledande nivå gällande effektivitet och rening och är inriktade på allt från rening av mycket stora flöden till små flöden i t.ex. enkla dagvattenbrunnar. Vår granulatfälla för t.ex. återbruk av granulat vid konstgräsplaner är den senaste i raden av bolagets succéer. Mer information går att läsa på www.sekamiljoteknik.se

 

Skandinavisk_Ecotech
Skandinavisk Ecotech AB – Vi är ett helsvenskt företag med tillverkning i Tornedalen. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer minireningsverk som inte använder sig av fällningskemikalier. Vår produktportfölj Ecobox är mycket uppskattad för den robusta designen och har en mycket hög rening. Besök gärna vår monter för mer detaljerad information.

 

SKT-Logo-Regular
Skandinavisk Kommunalteknik AB – Vi har i snart 40 år levererat lösningar på knepiga avloppsproblem i Norden. Till en början var vi ”missionärer” och fick arbeta i motström i dubbel bemärkelse. Tryckavloppssystem var något nytt, revolutionerande och utmanade gamla ”sanningar”.

 

Svealyft
Svealyft AB – Lyftutrustning från Svealyft att lita på. Hög kvalitet och säkerhet är viktigt inom all lyftverksamhet och självklart både för oss och våra leverantörer. Vi har kompletta lösningar för lyftprodukter inom pumpar och pumpstationer.

 

tolago
Tolago AB – Vi visar upp våran populära tank, NEO.
-Tanken för många användningsområden i rätt storlek och pris.
Så som: Slutentank, slamavskiljare, bufferttank, dagvattenmagasin m.m.

 


topas_vatten_cmyk
Topas Vatten
 – Topas minireningsverk finns i storlekar som passar allt från enskilda hushåll upp till mindre samhällen. Topas är reningsverk baserade på biologisk och kemisk rening. Reningsverken renar WC, bad-, disk- och tvättvatten. Den egna driftorganisationen och tillhörande driftavtal ger produkten en process- och funktions-garanti under hela dess livslängd. Topas minireningsverk är EU-certifierade enligt CE/EN-12566-3 2014, för att klara hög skyddsnivå.

 

Tranås_Cement_varufabrikwaterssystems_logo
Tranås Cementvarufabrik AB / Watersystems Sverige AB – Småländska betongvaror med fokus på avloppsrening sedan 1958. På mässan kommer vi bland annat att demonstrera WSB Clean – vårt minireningsverk i betong. WSB Clean finns i storlekar från 1 hushåll/5 PE till 5 000 PE. Vi anser att Watersystems service har marknadens bästa servicevillkor och garantier. I vårt sortiment finns även TranåsBrunnen slamavskiljare/trekammarbrunn samt många andra produkter för avloppsrening som exempelvis slutna tankar, infiltrationer, betongringar mm. Tranås Cementvarufabrik tillverkar betongvaror samt handlar med VA-material. Watersystems Sverige är dotterbolaget med ansvar för försäljning och service av WSB Clean minireningsverk.

 

Tyska_Minireningsverk_AquareL.Skane
Tyska Minireningsverk AB / AquareL.Skåne – Vi presenterar Puroo Minireningsverk med ny teknologi av fosforfällning helt utan kemikalier med en UV enhet som har en drifttid upp till 5 år.

 

Uponor
Uponor Infra AB – Uponor är en internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi tillhandahåller alltifrån standardiserade produkter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation. Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.

 

vaguidenlogo
VA-guiden AB
– Arrangör av konferensen och utställningen. Besök oss och se vad Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden kan göra för dig. Vi anordnar många olika typer av utbildningar som du enkelt kan få reda på genom att skriva upp dig för våra nyhetsbrev.

 

vamassan
VA-mässan – VA-mässan är sedan många år en av VA-sektorns viktigaste mötesplatser, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter. VA-mässan hölls för första gången 1997 och är nu en väletablerad mötesplats och marknadsplats för branschen. Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är mer eller mindre komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

 

Vi-skiss1
Vatteninfo Sverige AB – Vatteninfo AB är ett mötesplats för vatten och avloppslösningar för enskilda hushåll, samfälligheter och fritidshus. Gemva är en serviceorganisation för alla som har eller vill ha gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Teknik, juridik och administration.

 

VegTech
Veg Tech AB – Under 30 års tid har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden. Vi har ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter. Vad kan Veg Techs produkter bidra med? Naturlig dagvattenhantering, energisnåla byggnader, behagligare stadsklimat, naturlig luftfuktighet, renare luft och friskare invånare.

 

Vretmaskin
Vretmaskin AB – Vretmaskin säljer intelligent och modern utrustning utvecklad för effektiv service av ledningsnäten. Vi representerar leverantörer från Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Kanada och Storbritannien. Vår målsättning är att kontinuerligt skapa lösningar kring ny teknik och att vara först ut på marknaden med att presentera och erbjuda våra kunder produkter och tjänster som leder branschen framåt.

 

wavin
Wavin – Välkomna att besöka vår monter. Vi har både dagvatten- och avloppsprodukter.

 


WRS – Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten. Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

 

Xylem_K
Xylem Water Solutions Sweden AB – Xylem är ett globalt vattenteknikföretag som samlats runt ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar på världens vattenproblem. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att utveckla nya tekniker som kan förbättra hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden. Vi är experter på att transportera, behandla, analysera och återföra vatten till miljön och vi hjälper människor använda vatten på ett effektivt sätt i sina hem, byggnader, fabriker och jordbruk. Vi har långsiktiga, gedigna relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår kraftfulla kombination av ledande varumärken och applikationsexpertis med ett rikt arv av innovation.

 

 

 


 

Hur såg utställningen ut tidigare konferenser?
Se utställningen i Borås 2015 i en snabbspolad version!
filmklipp