Våra utställare 2019

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 13-14 mars 2019. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Klicka på företagets logga för att komma till hemsida.

Utställare 13-14 mars 2019
Planskiss över utställningen (pdf)

 

 

Absorbenta
Absorbenta Miljö AB – Monter: 46
Företaget har sedan 1996 arbetat aktivt för att hjälpa till att minska avrinningen av föroreningar från dagvattenbrunnar till bäckar, sjöar och hav. Företaget har levererat, monterat och svarat för underhållet av Absorbo Miljöinsatser i hela Sydsverige. Dessutom har vi från grundkonceptet Absorbo Miljöinsatser, tagit fram special-filter av olika slag. Alla produkter är tillverkade i rostfritt stål för att stå emot korrosion. Absorbo Miljöinsatser av olika slag, Absorbo Grovfilter, Absorbo Grovfilter för granulatuppsamling och filter för tvättvatten av olika slag, filter efter oljeavskiljare, Tättingen (brunnstätning) och Zugol absorberingsmedel (helt naturligt). Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

 

AFRISO-Logo-4c
Afriso Ema AB – Monter: 44
Sen 1971 har vi på Afriso Ema jobbat under mottot ”för renare luft, jord och vatten”. Vi utvecklar och marknadsför produkter och lösningar inom områdena Nivåövervakning, Värmekontroll, Gasövervakning samt Tryck & Temperaturmätning. Vår målsättning är att erbjuda kunden hjälp att spara pengar, uppfylla lagar och regler samt bidra till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Exempel på produkter: avskiljarlarm. gasvarnare, gasdetektorer, läcksökare, nivåvakter, nivågivare, nivåmätare, manometrar, termometrar, temperaturgivare, tryckgivare, tryckmätare, trycktransmittrar, överfyllningsskydd.

 

AirLiquide
Air Liquide Gas AB – Monter: 34
Air Liquide erbjuder gaser, utrustning och tjänster för vattenbehandling –dricksvatten, processvatten och avloppsvatten. Vi levererar oxygen och koldioxid för applikationer på reningsanläggningar, t ex BOD, pH-reglering, VOC och luktkontroll inom industrin. Air Liquides effektiva lösningar hjälper dig att minska miljöpåverkan i samband med utsläpp av avloppsvatten och ger en bättre arbetsmiljö med färre kemikalier. Vi har många års erfarenhet inom vattenvård och hjälper våra kunder att på bästa sätt utnyttja gasteknikens enastående möjligheter. Vi utför även analyser, tester och försök. Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder, har ca 65 000 medarbetare och över 3 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902. I vår monter visar vi bland annat exempel på hur man ökar en reningsanläggnings kapacitet med upp till 50% med hjälp av oxygen (syre) i stället för att använda luft. Vi visar även olika typer av injektionsutrustning för gas i vatten.

 

Airwatergreen
Airwatergreen AB – Monter: 35
Vi är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 350 installationer i 7 länder. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling.

 

Alnarp
Alnarp Cleanwater Technology AB – Monter: 10
I montern visar vi upp vårt bioreningsverk för enskilt avlopp där mikroorganismer och vattenväxter renar vattnet. Kom gärna förbi för att höra om vår slamnedbrytare och hur den kan hjälpa till att minska klimatpåverkan!

 

Svenska_Avloppscenter
Avloppscenter AB – Monter: 11
Svenska Avloppscenter AB är Sveriges oberoende leverantör av produkter inom avlopp. Med landets bredaste sortiment, där vi har allt ifrån utedass till reningsverk, och konsulter från Piteå till Göteborg kan vi lotsa till rätt produkt för rätt tillfälle. Vi hjälper privatpersoner, entreprenörer, grossister, konsulter och miljökontor vid produkt och anläggningsfrågor. Mer om oss på www.avloppscenter.se. I montern kommer vi att visa upp delar av vårt sortiment och hur det är möjligt att göra bättre installationer med oss som partner.

 

Aquato
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH – Monter: 9
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH, headquartered in Herford, Westphalia, Germany, sells and manufactures worldwide wastewater treatment systems that are among the best and most durable in their industry! We are finding practical solutions for even the most difficult conditions up to the present 2000 PE.

 

biokube
BioKube – Monter: 13
Vi är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark och har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten till Danmark och globalt. Företaget startades som en direkt följd av EU-direktivet som innebar att varje hushåll bör rengöra sitt avloppsvatten. Idag har företaget 15 medarbetare inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKub har installerat mer än 5000 minireningsverk i över 50 länder varav 3200 i Danmark och 600 i Sverige.

 

CIPAX
Cipax AB – Monter: 1
Vi tillverkar tankar för grå och svartvatten, slamavskiljare och minireningsverk. Produkter tillverkas i ett återvinningsbart material oftast polyeten. Vi producerar både egna produkter och kundspecifika produkter.

 

Diehl_metering
Diehl Metering AB – Monter: 8
Diehl Metering utvecklar några av världens bästa mätare och system för mätning och avräkning. System för vatten, värme/kyla, el och gas med den högsta grad av precision och effektivitet. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker i Europa med högsta fokus på kvalitet och säkerhet.

 

ecoloop
Ecoloop – Ecoloop arbetar sedan mer än tio år med strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar lösningar för kommunal och statlig verksamhet samt introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system.

 

effluxiq
effluxiQ AB – Monter: 43
Nya doseringsenheterna dynamiQ och dynamiQ Pro! En ny unik teknisk plattform under effluxiQs patent som doserar dynamiskt efter belastning. Detta ger noggrannare dosering med bättre rening som resultat. Plattformen ger även en framtida möjlighet att vara ”uppkopplad” för övervakning 24/7 samt larm över IP.

 

FlexiClean
FlexiClean AB – Monter: 40
FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på en mångårig kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. Våra kunder säger att FlexiClean är den mest kostnadseffektiva lösning på rening av dagvatten. Detta har gjort att FlexiClean idag är marknadsledande i segmentet filterkassetter för dag- och process-vatten. FlexiClean har genom ett samarbete med Svenska Fotbolls Förbundet tagit fram den första filterkassetten som renar granulat, tungmetaller, oljor och näringsämnen. Denna för att placeras i rännstensbrunnar runt konstgräsplaner.

 

Fritidstoa_Cinderella
Fritidstoa AB – Monter: 33
Vi är företaget som säljer och distribuerar Cinderella förbränningstoaletter och gråvattenrenaren BioBox. Dessa två produkter i kombination löser avloppsproblemen för fritidshuset i harmoni med naturen. Välkommen till vår monter!

 

finalLogo
Green Rock IISI – Monter: 22
Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!

 

Hydro_building_systems
Hydro Building Sweden AB – Monter: 32
Sapa Golvsystem erbjuder ett brett spektra av aluminiumsystem inom VA som tex golvprofiler, räcken, trappor och luckor. Tack vare lång livslängd, god totalekonomi och säker arbetsmiljö är produkterna mycket väl lämpade inom den offentliga och industriella miljön. Sapa Golvsystem finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontor, produktionsenhet och lager ligger i Vetlanda. Från respektive kontor ger vi support till konstruktörer, byggherrar och entreprenörer. Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

 

Kingspan
Kingspan Water & Energy – Monter: 39

 

Klaro Reningsverk Sverige AB – Monter: 3

 

Willa-BDT_1
Konva-Center Oy – Monter: 45
Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007.
Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!

 

MRV
MRV
– Monter: 7
MRV är en ideell förening och verkar som en branschorganisation som aktivt främjar användandet av prefabricerade lösningar för avloppsvattenrening i Sverige. MRV ska genom kravställning sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. MRV skall dessutom verka för att professionell service och support tillhandahålls för levererade system på den svenska marknaden. MRV ska vara en naturlig förbindelselänk mellan medlemsföretagen och berörda myndigheter och organisationer. Under de senaste 10 åren har MRV aktivt deltagit i remissarbete, bistått beslutsfattande organ och politiker med underlag och fakta. MRV har även organiserat eventet www.avloppisverige.se . 2019 har MRV antagit nya stadgar, ett led i att ytterligare höja kvalitén på våra medlemmar. Vill ni veta mer om vad MRV står för och vad vi gör besök oss gärna i vår monter på VAK.

 

Premier_Tech_Aqua
Premier Tech Aqua GmbH – Monter: 23
Vi är en tyskt tillverkare av minireningsverk och dagvatten produkter, med moderbolag i Canada. Vi säger: Enklare är bättre. Runt 200 000 minireningsverk från Premier Tech Aqua renar utflödet från mer än 1 miljon människor världen runt! I olika klimatzoner – från väldigt kallt till väldigt varmt, vi kan det! Kom in, så berättar vi mer om dem enkla, osynliga och pålitliga minireningsverken. Vi har även smarta lösningar för dagvatten.

 

Scalgo
SCALGO – Monter: 21
Vi är forskning från Aarhus Universitet i Danmark som blivit till ett spin-off företag. Vi arbetar idag huvudsakligen med SCALGO Live, ett verktyg för att arbeta med översvämningsrisker och klimatanpassning på ett lättare sätt. Med vårt verktyg SCALGO Live, så har vi kartlagt hela Sverige, Danmark och Norge för stigande hav och skyfall. Det är en förenklad modell, som med några förenklingar har funnit andra enorma fördelar. Hela landet är förberäknat, och det är lätt att rita om terrängen för att undersöka hur översvämningsrisker förändras. Allt sker i webbläsaren och beräkningar sker på en server, så resultaten får man på under minuten. Kom förbi vår monter så ger vi en demonstration och kan dessutom visa översvämningsriskerna i din kommun!

 

Sscandiapumps
Scandia Pumps AB – Monter: 5
Scandia Pumps AB levererar kundanpassade lösningar inom segmentet Vatten & Avlopp. Mycket är pumprelaterat i grunden, våra lösningar är pumpar, pumpstationer, pumpsystem, kringmaterial, tankar, reningsverk, luftare, omrörare, mekanisk rening, m.fl. Vi gillar att reda ut den bakomliggande problemorsaken, och vid behov kunna rekommendera en produkt som verkligen löser problemet. Prova oss när det ska pumpas!

 

SEKA_miljoteknik
SEKA Miljöteknik AB – Monter: 19-20
Vi erbjuder produkter och tjänster inom området rening av dagvatten. Våra produkter håller en världsledande nivå gällande effektivitet och rening och är inriktade på allt från rening av mycket stora flöden till små flöden i t.ex. enkla dagvattenbrunnar. Vår granulatfälla för t.ex. återbruk av granulat vid konstgräsplaner är den senaste i raden av bolagets succéer. Mer information går att läsa på www.sekamiljoteknik.se.

 

SKT-Logo-Regular
Skandinavisk Kommunalteknik AB – Monter: 2
Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS® tryckavloppssystem i Skandinavien. Vi erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning. Vårt helhetsansvar, din trygghet: vi är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet – från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har närmare 40 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för era behov. Välkomna till vår monter för att se våra nya pumpstationer!

 

Synlab
SYNLAB
– Monter: 42
SYNLAB erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. Dessa är noga anpassade för att stötta en väl fungerande egenkontroll hos våra kunder, eller som verktyg vid myndighetsutövning. Vi utbildar även våra kunder i frågor som rör vatten, exempelvis frågeställningar kring dricksvatten samt ackrediterad provtaging. Välkommen till SYNLABs monter så pratar vi mer om miljöanalyser och provtagning.

 


Sweco
Sweco Environment – Monter: 38
Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll inom hela samhällsbyggnadssektorn. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Inom VA-försörjningssektorn arbetar Sweco med hela kedjan från vattentäkt, via VA-systemen till recipient. Uppdragen innefattar hantering av vattentäkter, processteknik inom vatten- och avloppsreningsverk, ledningsteknik, dagvatten och VA-planering. För att skapa säkra och robusta samhällen genomför Sweco även en stor andel översvämningskarteringar där översvämningar från stigande vattendrag och skyfall studeras. Välkommen till vår monter och prata med oss om genomförda uppdrag, projektidéer och våra tankar om framtiden inom VA-området.

 

Trygva
Trygva Solutions AB – Monter: 4
Företaget arbetar med datahanteringssystem för kommunal verksamhet med inriktning på miljökontorens hantering av avloppsanläggningar, serviceföretag inom VA-bransch samt företag inom försäljning av VA-produkter.
Bakom företaget står personer med lång erfarenhet inom VA och IT-utveckling. Trygva VA tar hanteringen av data, planering av arbete, försäljning, service, order, kundhantering, effektivisering av serviceuppdrag och datadelning till en helt ny nivå. Trygva VA riktar sig bl.a. mot: Miljökontor och myndigheter, Kommunal VA-avdelning, Företag inom VA-försäljning, Företag inom VA-service, Slamtömningsföretag och Besiktningsföretag.

 

Tyska_minireningsverk
Tyska Minireningsverk AB / AquareL.Skåne – Monter: 12
Vi är generalagent för PUROO minireningsverk i Sverige, sedan 2014. I vår monter kommer vi visa en tvåkammarbrunn och hur man kan bygga om den till ett komplett PUROO minireningsverk. Den är CE märkt och godkänt för högsta skyddsnivå. Det behövs inga kemiska lösningsmedel, ingen polonitbrunn eller annan efterpolering. Alla komponenter sitter placerade inuti brunnen, även fosforfällor med elektrolysen- och UV-enheterna. Denna unika och egenutvecklade teknik minskar utgifterna både för installation, drift och underhåll. Vi presenter våra Fosforfällor med elektrolyser speciell utvecklat efter SS-EN 12566-7 som kompletterande reningssteg.

 

vaguidenlogo
VA-guiden AB
– Arrangör av konferensen och utställningen. VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du allt du behöver veta för att få en enklare vardag. Vi anordnar många olika typer av utbildningar som du enkelt kan få reda på genom att skriva upp dig för vårt nyhetsbrev.

 

Vi-skiss1
Vatteninfo Sverige AB – Monter: 37
Vatteninfo AB är ett mötesplats för vatten och avloppslösningar för enskilda hushåll, samfälligheter och fritidshus. Gemva är en serviceorganisation för alla som har eller vill ha gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Teknik, juridik och administration.

 

Vestelli_Oy
Vestelli AB – Monter: 18
Vestelli AB är marknadsledare i produktutveckling och tillverkning av BDT-avloppsvattensystem i Finland. Vårt BDT-reningssystem, som grundar sig på nordisk teknik, är testat i äkta förhållanden. Vestellis produktion är kvalitetcertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vår Biorenare har varit överlägsen i alla tester. Den uppfyller högsta kraven på rengöringsresultat även i vinterförhållanden. I oberoende användarundersökningar vinner Vestellis Biorenare alla andra rengöringslösningar med högsta betyg. Ren natur och nöjda kunder är våra hjärtesaker. Vestelli AB – för rena vatten.

 

VegTech
Veg Tech AB – Monter: 36
Kreativa gröna lösningar sedan 1987. Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela Norden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör av växtsystem för gröna tak, vattenrening, fasadgrönska och gröna innergårdar. I montern kommer vi att visa växtsystem för naturlig dagvattenhantering.

 

VVS_fabrikanternas_rad
VVS-Fabrikanterna Råd – Monter: 14, 15, 16
Vi är VVS- och VA-industrins branschorganisation och tillsammans med 11 av våra medlemsföretag har vi de senaste 10 åren verkat för att få till stånd en hållbar och ökad åtgärdstakt av Sveriges små avlopp. Vi har svarat på remisser och bistått beslutsfattande organ och politiker med underlag och fakta. Vi har bedrivit ett aktivt påverkansarbete i form av opinionsbildning med debattartiklar, undersökningar och i samtal på t.ex. Almedalen. Vill du veta mer om väl beprövade tekniklösningar, diskutera framtidens avloppsanläggningar eller veta mer om vår syn på hur vi ska komma till rätta med dåligt fungerande små avlopp är du välkommen att besöka vår monter på VAK.
Följande medlemsföretag i VVS-Fabrikanterna är engagerade inom små avlopp: Baga, FANN, Topas, Jets, Tranås cementvarufabrik, Eco-filtration, Uponor, Pipelife, Wavin, Xylem och Grundfos. I montern kommer du att träffa representanter från flera av dessa företag. VVS-Fabrikanterna har närmare 100 medlemsföretag verksamma på den svenska och internationella marknaden.

 

Wostman
Wostman Ecology AB – Monter: 24
Wostman Ecology AB har sedan 1991 legat i framkant av utvecklingen av snålspolande toaletter. I början med fokus på urinsortering som växtnäring och kretsloppet och senare år som stor innovatör inom vakuumteknik och banbrytande toalettdesign. En av företagets målsättningar är att göra världens mest snålspolande toaletter. Med innovativ design på insidan, men som fortfarande ser ut och känns som en toalett ska på utsidan. Wostmans Eco-toaletter sparar upp till 95% vatten! Super-snålspolande toaletter under 1 liter / snitt per spolning, unik design och funktion, eco-toaletter för villor, fritidshus och lägenheter, spara på vatten och ekonomi med färre tank-tömningar av avloppstanken, beprövad teknik sen över 20 år. Välkomna till vår monter och prata med oss och titta på: EcoVac vakuumtoalettsystem och EcoFlush snålspolande WC.

 


WRS – Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten. Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

 

Xylem_K
Xylem Water Solutions Sweden AB – Monter: 17
Med 12 500 engagerade medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som förbättrar vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Xylems lösningar hjälper helt enkelt människor att använda vatten mer effektiv – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen. Vi arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser. Ett exempel på det är Stockholm Water Prize, som vi varit med och instiftat. Här i Sverige startade verksamheten redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. Senare utvecklades vi till att bli företaget Flygt, som sedermera blev en del av den världsomspännande koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. I vår monter kommer vi prata kring LätTrycksAvlopp (LTA) och lösningar.