Våra utställare 2019

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 13-14 mars 2019. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Klicka på företagets logga för att komma till hemsida.

Utställare 13-14 mars 2019
Planskiss över utställningen (pdf)

 

 

Absorbenta
Absorbenta Miljö AB – Monter: 46
Företaget har sedan 1996 arbetat aktivt för att hjälpa till att minska avrinningen av föroreningar från dagvattenbrunnar till bäckar, sjöar och hav. Företaget har levererat, monterat och svarat för underhållet av Absorbo Miljöinsatser i hela Sydsverige. Dessutom har vi från grundkonceptet Absorbo Miljöinsatser, tagit fram special-filter av olika slag. Alla produkter är tillverkade i rostfritt stål för att stå emot korrosion. Absorbo Miljöinsatser av olika slag, Absorbo Grovfilter, Absorbo Grovfilter för granulatuppsamling och filter för tvättvatten av olika slag, filter efter oljeavskiljare, Tättingen (brunnstätning) och Zugol absorberingsmedel (helt naturligt). Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

 

Alnarp
Alnarp Cleanwater Technology AB – Monter: 10
I montern visar vi upp vårt bioreningsverk för enskilt avlopp där mikroorganismer och vattenväxter renar vattnet. Kom gärna förbi för att höra om vår slamnedbrytare och hur den kan hjälpa till att minska klimatpåverkan!

 

Airwatergreen
Airwatergreen AB – Monter: 35
Vi är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 350 installationer i 7 länder. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling.

 

 

Aquato
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH – Monter: 9
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH, headquartered in Herford, Westphalia, Germany, sells and manufactures worldwide wastewater treatment systems that are among the best and most durable in their industry! We are finding practical solutions for even the most difficult conditions up to the present 2000 PE. All AQUATO® products impress with their high performance reliability and long life cycles due to the use of approved assembly. Highest possible adaptability through special adjustability as well as simple and safe assembly with plug-in operation units turn AQUATO® sewage plants into all−rounders. We are presenting: AQUATO®STABI-KOM, AQUATO® has succeeded in what has been tried for a long time – the wastewater treatment plant – almost without sludge removal – approved by DIBt, with outstanding cleaning performance, COD: 95% | BOD5: 99% | SS: 96% | NH4−N: 98% | Ntot,anorg: 77%, Test plants under various conditions have proven over the years, STABI-KOM works „without ifs or buts“. • No odours • No fouling processes • Prevents corrosion in concrete tanks • Significantly reduced operational costs

 

 

biokube
BioKube – Monter: 13
Vi är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark och har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten till Danmark och globalt. Företaget startades som en direkt följd av EU-direktivet som innebar att varje hushåll bör rengöra sitt avloppsvatten. Idag har företaget 15 medarbetare inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKub har installerat mer än 5000 minireningsverk i över 50 länder varav 3200 i Danmark och 600 i Sverige.

 

CIPAX
Cipax AB – Monter: 1
Vi tillverkar tankar för grå och svartvatten, slamavskiljare och minireningsverk. Produkter tillverkas i ett återvinningsbart material oftast polyeten. Vi producerar både egna produkter och kundspecifika produkter.

 

ecoloop
Ecoloop – Ecoloop arbetar sedan mer än tio år med strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar lösningar för kommunal och statlig verksamhet samt introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system.

 

effluxiq
effluxiQ AB – Monter: 43
Nya doseringsenheterna dynamiQ och dynamiQ Pro! En ny unik teknisk plattform under effluxiQs patent som doserar dynamiskt efter belastning. Detta ger noggrannare dosering med bättre rening som resultat. Plattformen ger även en framtida möjlighet att vara ”uppkopplad” för övervakning 24/7 samt larm över IP.

 

FlexiClean
FlexiClean AB – Monter: 40
FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på en mångårig kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. Våra kunder säger att FlexiClean är den mest kostnadseffektiva lösning på rening av dagvatten. Detta har gjort att FlexiClean idag är marknadsledande i segmentet filterkassetter för dag- och process-vatten. FlexiClean har genom ett samarbete med Svenska Fotbolls Förbundet tagit fram den första filterkassetten som renar granulat, tungmetaller, oljor och näringsämnen. Denna för att placeras i rännstensbrunnar runt konstgräsplaner.

 

finalLogo
Green Rock IISI – Monter: 22
Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!

 

 

Willa-BDT_1
Konva-Center Oy – Monter: 45
Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007.
Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!

 

Premier_Tech_Aqua
Premier Tech Aqua GmbH – Monter: 23
Vi är en tyskt tillverkare av minireningsverk och dagvatten produkter, med moderbolag i Canada. Vi säger: Enklare är bättre. Runt 200 000 minireningsverk från Premier Tech Aqua renar utflödet från mer än 1 miljon människor världen runt! I olika klimatzoner – från väldigt kallt till väldigt varmt, vi kan det! Kom in, så berättar vi mer om dem enkla, osynliga och pålitliga minireningsverken. Vi har även smarta lösningar för dagvatten.

 

 

SEKA_miljoteknik
SEKA Miljöteknik AB – Monter: 19-20
Vi erbjuder produkter och tjänster inom området rening av dagvatten. Våra produkter håller en världsledande nivå gällande effektivitet och rening och är inriktade på allt från rening av mycket stora flöden till små flöden i t.ex. enkla dagvattenbrunnar. Vår granulatfälla för t.ex. återbruk av granulat vid konstgräsplaner är den senaste i raden av bolagets succéer. Mer information går att läsa på www.sekamiljoteknik.se.

 

SKT-Logo-Regular
Skandinavisk Kommunalteknik AB – Monter: 2
Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS® tryckavloppssystem i Skandinavien. Vi erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning. Vårt helhetsansvar, din trygghet: vi är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet – från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har närmare 40 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för era behov. Välkomna till vår monter för att se våra nya pumpstationer!

 

Tyska_Minireningsverk_AquareL.Skane
Tyska Minireningsverk AB / AquareL.Skåne – Monter: 12
Vi presenterar Puroo Minireningsverk med ny teknologi av fosforfällning helt utan kemikalier med en UV enhet som har en drifttid upp till 5 år.

 

vaguidenlogo
VA-guiden AB
– Arrangör av konferensen och utställningen. Besök oss och se vad Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden kan göra för dig. Vi anordnar många olika typer av utbildningar som du enkelt kan få reda på genom att skriva upp dig för våra nyhetsbrev.

 

 

Vi-skiss1
Vatteninfo Sverige AB – Monter: 37
Vatteninfo AB är ett mötesplats för vatten och avloppslösningar för enskilda hushåll, samfälligheter och fritidshus. Gemva är en serviceorganisation för alla som har eller vill ha gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Teknik, juridik och administration.

 

VegTech
Veg Tech AB – Monter: 36
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden. I montern kommer vi mer att visa växtsystem för naturlig dagvattenhantering.

 

VVS_fabrikanternas_rad
VVS-Fabrikanterna Råd – Monter: 14, 15, 16
Vi är VVS- och VA-industrins branschorganisation och tillsammans med 11 av våra medlemsföretag har vi de senaste 10 åren verkat för att få till stånd en hållbar och ökad åtgärdstakt av Sveriges små avlopp. Vi har svarat på remisser och bistått beslutsfattande organ och politiker med underlag och fakta. Vi har bedrivit ett aktivt påverkansarbete i form av opinionsbildning med debattartiklar, undersökningar och i samtal på t.ex. Almedalen. Vill du veta mer om väl beprövade tekniklösningar, diskutera framtidens avloppsanläggningar eller veta mer om vår syn på hur vi ska komma till rätta med dåligt fungerande små avlopp är du välkommen att besöka vår monter på VAK.
Följande medlemsföretag i VVS-Fabrikanterna är engagerade inom små avlopp: Baga, FANN, Topas, Jets, Tranås cementvarufabrik, Eco-filtration, Uponor, Pipelife, Wavin, Xylem och Grundfos. I montern kommer du att träffa representanter från flera av dessa företag. VVS-Fabrikanterna har närmare 100 medlemsföretag verksamma på den svenska och internationella marknaden.

 


WRS – Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten. Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

 

Xylem_K
Xylem Water Solutions Sweden AB – Monter: 17
Med 12 500 engagerade medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som förbättrar vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Xylems lösningar hjälper helt enkelt människor att använda vatten mer effektiv – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen. Vi arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser. Ett exempel på det är Stockholm Water Prize, som vi varit med och instiftat. Här i Sverige startade verksamheten redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. Senare utvecklades vi till att bli företaget Flygt, som sedermera blev en del av den världsomspännande koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. I vår monter kommer vi prata kring LätTrycksAvlopp (LTA) och lösningar.

 


 

Hur såg utställningen ut tidigare konferenser?
Se utställningen i Borås 2015 i en snabbspolad version!
filmklipp