Våra utställare 2019

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 13-14 mars 2019. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Klicka på företagets logga för att komma till hemsida.

Utställare 13-14 mars 2019
Planskiss över utställningen (pdf)

 

 

Absorbenta
Absorbenta Miljö AB – Monter: 46
Företaget har sedan 1996 arbetat aktivt för att hjälpa till att minska avrinningen av föroreningar från dagvattenbrunnar till bäckar, sjöar och hav. Företaget har levererat, monterat och svarat för underhållet av Absorbo Miljöinsatser i hela Sydsverige. Dessutom har vi från grundkonceptet Absorbo Miljöinsatser, tagit fram special-filter av olika slag. Alla produkter är tillverkade i rostfritt stål för att stå emot korrosion. Absorbo Miljöinsatser av olika slag, Absorbo Grovfilter, Absorbo Grovfilter för granulatuppsamling och filter för tvättvatten av olika slag, filter efter oljeavskiljare, Tättingen (brunnstätning) och Zugol absorberingsmedel (helt naturligt). Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

 


AFRISO-Logo-4c
Afriso AB – Monter: 47
Sen 1971 har vi på Afriso Ema jobbat under mottot ”för renare luft, jord och vatten”. Vi utvecklar och marknadsför produkter och lösningar inom områdena Nivåövervakning, Värmekontroll, Gasövervakning samt Tryck & Temperaturmätning. Vår målsättning är att erbjuda kunden hjälp att spara pengar, uppfylla lagar och regler samt bidra till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Exempel på produkter: avskiljarlarm. gasvarnare, gasdetektorer, läcksökare, nivåvakter, nivågivare, nivåmätare, manometrar, termometrar, temperaturgivare, tryckgivare, tryckmätare, trycktransmittrar, överfyllningsskydd.

 

Alnarp
Alnarp Cleanwater Technology AB – Monter: 10
I montern visar vi upp vårt bioreningsverk för enskilt avlopp där mikroorganismer och vattenväxter renar vattnet. Kom gärna förbi för att höra om vår slamnedbrytare och hur den kan hjälpa till att minska klimatpåverkan!

 

Airwatergreen
Airwatergreen AB – Monter: 35
Vi är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 350 installationer i 7 länder. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling.

 

Svenska_Avloppscenter
Avloppscenter AB – Monter: 11
Svenska Avloppscenter AB är Sveriges oberoende leverantör av produkter inom avlopp. Med landets bredaste sortiment, där vi har allt ifrån utedass till reningsverk, och konsulter från Piteå till Göteborg kan vi lotsa till rätt produkt för rätt tillfälle. Vi hjälper privatpersoner, entreprenörer, grossister, konsulter och miljökontor vid produkt och anläggningsfrågor. Mer om oss på www.avloppscenter.se. I montern kommer vi att visa upp delar av vårt sortiment och hur det är möjligt att göra bättre installationer med oss som partner.

 

Aquato
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH – Monter: 9
AQUATO® Umwelttechnologien GmbH, headquartered in Herford, Westphalia, Germany, sells and manufactures worldwide wastewater treatment systems that are among the best and most durable in their industry! We are finding practical solutions for even the most difficult conditions up to the present 2000 PE.

 

biokube
BioKube – Monter: 13
Vi är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark och har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten till Danmark och globalt. Företaget startades som en direkt följd av EU-direktivet som innebar att varje hushåll bör rengöra sitt avloppsvatten. Idag har företaget 15 medarbetare inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKub har installerat mer än 5000 minireningsverk i över 50 länder varav 3200 i Danmark och 600 i Sverige.

 

CIPAX
Cipax AB – Monter: 1
Vi tillverkar tankar för grå och svartvatten, slamavskiljare och minireningsverk. Produkter tillverkas i ett återvinningsbart material oftast polyeten. Vi producerar både egna produkter och kundspecifika produkter.

 

Diehl_metering
Diehl Metering AB – Monter: 8

 

ecoloop
Ecoloop – Ecoloop arbetar sedan mer än tio år med strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar lösningar för kommunal och statlig verksamhet samt introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system.

 

effluxiq
effluxiQ AB – Monter: 43
Nya doseringsenheterna dynamiQ och dynamiQ Pro! En ny unik teknisk plattform under effluxiQs patent som doserar dynamiskt efter belastning. Detta ger noggrannare dosering med bättre rening som resultat. Plattformen ger även en framtida möjlighet att vara ”uppkopplad” för övervakning 24/7 samt larm över IP.

 

FlexiClean
FlexiClean AB – Monter: 40
FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på en mångårig kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. Våra kunder säger att FlexiClean är den mest kostnadseffektiva lösning på rening av dagvatten. Detta har gjort att FlexiClean idag är marknadsledande i segmentet filterkassetter för dag- och process-vatten. FlexiClean har genom ett samarbete med Svenska Fotbolls Förbundet tagit fram den första filterkassetten som renar granulat, tungmetaller, oljor och näringsämnen. Denna för att placeras i rännstensbrunnar runt konstgräsplaner.

 

Fritidstoa_Cinderella
Fritidstoa AB – Monter: 33
Vi är företaget som säljer och distribuerar Cinderella förbränningstoaletter och gråvattenrenaren BioBox. Dessa två produkter i kombination löser avloppsproblemen för fritidshuset i harmoni med naturen. Välkommen till vår monter!

 

finalLogo
Green Rock IISI – Monter: 22
Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!

 

Hydro_building_systems
Hydro Building Sweden AB – Monter: 32
Sapa Golvsystem erbjuder ett brett spektra av aluminiumsystem inom VA som tex golvprofiler, räcken, trappor och luckor. Tack vare lång livslängd, god totalekonomi och säker arbetsmiljö är produkterna mycket väl lämpade inom den offentliga och industriella miljön. Sapa Golvsystem finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontor, produktionsenhet och lager ligger i Vetlanda. Från respektive kontor ger vi support till konstruktörer, byggherrar och entreprenörer. Välkommen till vår monter så berättar vi mer!

 

Jätevesiliike Vestelli Oy – Monter: 18

 

Kingspan
Kingspan Water & Energy – Monter: 39

 

Klaro Reningsverk Sverige AB – Monter: 3

 

Willa-BDT_1
Konva-Center Oy – Monter: 45
Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007.
Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!

 

MRV – Monter: 7
MRV är en ideell förening och verkar som en branschorganisation som aktivt främjar användandet av prefabricerade lösningar för avloppsvattenrening i Sverige. MRV ska genom kravställning sammanföra seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. MRV skall dessutom verka för att professionell service och support tillhandahålls för levererade system på den svenska marknaden. MRV ska vara en naturlig förbindelselänk mellan medlemsföretagen och berörda myndigheter och organisationer. Under de senaste 10 åren har MRV aktivt deltagit i remissarbete, bistått beslutsfattande organ och politiker med underlag och fakta. MRV har även organiserat eventet www.avloppisverige.se . 2019 har MRV antagit nya stadgar, ett led i att ytterligare höja kvalitén på våra medlemmar. Vill ni veta mer om vad MRV står för och vad vi gör besök oss gärna i vår monter på VAK.

 

Premier_Tech_Aqua
Premier Tech Aqua GmbH – Monter: 23
Vi är en tyskt tillverkare av minireningsverk och dagvatten produkter, med moderbolag i Canada. Vi säger: Enklare är bättre. Runt 200 000 minireningsverk från Premier Tech Aqua renar utflödet från mer än 1 miljon människor världen runt! I olika klimatzoner – från väldigt kallt till väldigt varmt, vi kan det! Kom in, så berättar vi mer om dem enkla, osynliga och pålitliga minireningsverken. Vi har även smarta lösningar för dagvatten.

 

Sscandiapumps
Scandia Pumps AB – Monter: 5
Scandia Pumps AB levererar kundanpassade lösningar inom segmentet Vatten & Avlopp. Mycket är pumprelaterat i grunden, våra lösningar är pumpar, pumpstationer, pumpsystem, kringmaterial, tankar, reningsverk, luftare, omrörare, mekanisk rening, m.fl. Vi gillar att reda ut den bakomliggande problemorsaken, och vid behov kunna rekommendera en produkt som verkligen löser problemet. Prova oss när det ska pumpas!

 

SEKA_miljoteknik
SEKA Miljöteknik AB – Monter: 19-20
Vi erbjuder produkter och tjänster inom området rening av dagvatten. Våra produkter håller en världsledande nivå gällande effektivitet och rening och är inriktade på allt från rening av mycket stora flöden till små flöden i t.ex. enkla dagvattenbrunnar. Vår granulatfälla för t.ex. återbruk av granulat vid konstgräsplaner är den senaste i raden av bolagets succéer. Mer information går att läsa på www.sekamiljoteknik.se.

 

SKT-Logo-Regular
Skandinavisk Kommunalteknik AB – Monter: 2
Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS® tryckavloppssystem i Skandinavien. Vi erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning. Vårt helhetsansvar, din trygghet: vi är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet – från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har närmare 40 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för era behov. Välkomna till vår monter för att se våra nya pumpstationer!

 

SYNLAB – Monter: 42

 


Sweco
Sweco Environment – Monter: 38
Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll inom hela samhällsbyggnadssektorn. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Inom VA-försörjningssektorn arbetar Sweco med hela kedjan från vattentäkt, via VA-systemen till recipient. Uppdragen innefattar hantering av vattentäkter, processteknik inom vatten- och avloppsreningsverk, ledningsteknik, dagvatten och VA-planering. För att skapa säkra och robusta samhällen genomför Sweco även en stor andel översvämningskarteringar där översvämningar från stigande vattendrag och skyfall studeras. Välkommen till vår monter och prata med oss om genomförda uppdrag, projektidéer och våra tankar om framtiden inom VA-området.

 

Tyska_Minireningsverk_AquareL.Skane
Tyska Minireningsverk AB / AquareL.Skåne – Monter: 12
Vi presenterar Puroo Minireningsverk med ny teknologi av fosforfällning helt utan kemikalier med en UV enhet som har en drifttid upp till 5 år.

 

vaguidenlogo
VA-guiden AB
– Arrangör av konferensen och utställningen. Besök oss och se vad Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden kan göra för dig. Vi anordnar många olika typer av utbildningar som du enkelt kan få reda på genom att skriva upp dig för våra nyhetsbrev.

 

Vi-skiss1
Vatteninfo Sverige AB – Monter: 37
Vatteninfo AB är ett mötesplats för vatten och avloppslösningar för enskilda hushåll, samfälligheter och fritidshus. Gemva är en serviceorganisation för alla som har eller vill ha gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Teknik, juridik och administration.

 

VegTech
Veg Tech AB – Monter: 36
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden. I montern kommer vi mer att visa växtsystem för naturlig dagvattenhantering.

 

VVS_fabrikanternas_rad
VVS-Fabrikanterna Råd – Monter: 14, 15, 16
Vi är VVS- och VA-industrins branschorganisation och tillsammans med 11 av våra medlemsföretag har vi de senaste 10 åren verkat för att få till stånd en hållbar och ökad åtgärdstakt av Sveriges små avlopp. Vi har svarat på remisser och bistått beslutsfattande organ och politiker med underlag och fakta. Vi har bedrivit ett aktivt påverkansarbete i form av opinionsbildning med debattartiklar, undersökningar och i samtal på t.ex. Almedalen. Vill du veta mer om väl beprövade tekniklösningar, diskutera framtidens avloppsanläggningar eller veta mer om vår syn på hur vi ska komma till rätta med dåligt fungerande små avlopp är du välkommen att besöka vår monter på VAK.
Följande medlemsföretag i VVS-Fabrikanterna är engagerade inom små avlopp: Baga, FANN, Topas, Jets, Tranås cementvarufabrik, Eco-filtration, Uponor, Pipelife, Wavin, Xylem och Grundfos. I montern kommer du att träffa representanter från flera av dessa företag. VVS-Fabrikanterna har närmare 100 medlemsföretag verksamma på den svenska och internationella marknaden.

 

Wostman
Wostman Ecology AB – Monter: 24
Wostman Ecology AB har sedan 1991 legat i framkant av utvecklingen av snålspolande toaletter. I början med fokus på urinsortering som växtnäring och kretsloppet och senare år som stor innovatör inom vakuumteknik och banbrytande toalettdesign. En av företagets målsättningar är att göra världens mest snålspolande toaletter. Med innovativ design på insidan, men som fortfarande ser ut och känns som en toalett ska på utsidan. Wostmans Eco-toaletter sparar upp till 95% vatten! Super-snålspolande toaletter under 1 liter / snitt per spolning, unik design och funktion, eco-toaletter för villor, fritidshus och lägenheter, spara på vatten och ekonomi med färre tank-tömningar av avloppstanken, beprövad teknik sen över 20 år. Välkomna till vår monter och prata med oss och titta på: EcoVac vakuumtoalettsystem och EcoFlush snålspolande WC.

 


WRS – Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten. Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

 

Xylem_K
Xylem Water Solutions Sweden AB – Monter: 17
Med 12 500 engagerade medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som förbättrar vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Xylems lösningar hjälper helt enkelt människor att använda vatten mer effektiv – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen. Vi arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser. Ett exempel på det är Stockholm Water Prize, som vi varit med och instiftat. Här i Sverige startade verksamheten redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. Senare utvecklades vi till att bli företaget Flygt, som sedermera blev en del av den världsomspännande koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. I vår monter kommer vi prata kring LätTrycksAvlopp (LTA) och lösningar.

 


 

Hur såg utställningen ut tidigare konferenser?
Se utställningen i Borås 2015 i en snabbspolad version!
filmklipp