Vatten Avlopp Kretslopp » Våra utställare 2020

Våra utställare 2020

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 18-19 mars 2020. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Läs mer om företagen/organisationen på deras hemsida.

Utställare 18-19 mars 2020
Planskiss över utställningen (pdf)


Absorbenta Miljö AB

Monter: 31

Absorbenta Miljö AB har erfarenhet av dagvattenrening sedan början av 1990-talet när det upptäcktes att dagvattnet innehöll en massa föroreningar. Då utvecklades Absorbo Miljöinsats som fortfarande är ”flaggskeppet” bland produkterna och som utgör basen för tillkomna produkter. Absorbo Grovfilter är en produkt som kommit starkt och den finns för alla dagvattenbrunnar för att grövre föroreningar inte skall komma ut med dagvattnet till vattendrag, sjöar och hav. Grovfiltret med nätmaskor om 2 mm är mycket efterfrågar att användas bl.a. inom plastindustri och runt konstgräsplaner. Det senaste är filter efter oljeavskiljare och för fordonstvättar. Med lokal tillverkning är ingenting omöjligt. Läs mer på: www.absorbenta.se


Alnarp Cleanwater Technology AB

Monter: 6

Bioreningsverk där mikroorganismer och vattenväxter sköter reningen, kan liknas vid en kompakt våtmark. Kom och prata med oss om slamnedbrytning, kretslopp eller om fördelarna med stora våtvolymer och naturlig, självgående rening. Läs mer på: www.alnarpcleanwater.se


Aqua Robur Technologies

Monter: 30

Aqua Robur Technologies erbjuder en system för övervakning av de kommunala ledningsnäten med fokus på läckagesökning. Tekniken är unik på det sätt att den drives av den kinetiska energin från vattenflödet och behöver därför inte någon extern strömförsörjning. Genom att implementera Aqua Roburs system kan fler parametrar och platser övervakas i pipeline-nätverket med en ny flexibilitetsnivå där sensorer kan placeras strategiskt. Sensordatan kommuniceras trådlöst med några minuters intervall av och kan visualiseras på Aqua Roburs webplattform eller överföras till andra system, däribland SCADA. Läs mer på: www.aquarobur.se


BioKube A/S

Monter: 48

Bor du i ett hushåll med högst 5 personer? Då erbjuder BioKube två olika modeller av minireningsverk, Pluto och Venus, vilka båda är två små, diskreta anläggningar som enkelt installeras. Båda reningsverken från BioKube uppfyller alla svenska reningskrav. Alla BioKube minireningsverk kommer med 20-årig funktionsgaranti, vilket garanterar en produkt av hög kvalitet. Biokube fick bäst i test enligt Länsstyrelsernas tillsyn på minireningsverk för enskilda avlopp, inklusive mätning av funktion och reningsvärden. Biokube kan erbjuda reningsverk från 5 – 10000 PE.
Läs mer på: www.biokube.se


Cipax AB

Monter: 3

CPX Hållbara Avlopp från Cipax.
Cipax CPX produkter för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Vi har med vår långa erfarenhet tagit fram ett komplett sortiment av slutna tankar, slamavskiljare, infiltrationspaket och tillbehör för enskilda avlopp, väl anpassade för Nordiska förhållanden. Husägaren får en komplett anläggning av högsta kvalitet med mycket lång livslängd. Entreprenören får en hållbar produkt som samtidigt är enkel att installera. Cipax utvecklar, tillverkar och säljer produkter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga material. Vi är ledande inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum och vi har tillverkat och sålt egna produkter i Skebobruk sedan 1976. Läs mer på: www.cipax.se


FANN VA-Teknik AB

Monter: 16-25

FANN är en ledande aktör inom små avlopp i Sverige. Med en aktiv roll sedan början av 90-talet har vi möjlighet att erbjuda ett komplett sortiment för enskilda avlopp. Vi har allt från prefabricerade reningssystem till platsbyggda modulbäddar, separerande system med kretsloppsanpassning, slamavskiljare, trekammarbrunnar m.m. Genom vår egna fabrik i Uppsala producerar vi lågbyggda och robusta produkter tillverkade i polyeten. Med fler än 65 000 avlopp installerade kan vi luta oss tillbaka på en gedigen erfarenhet och den bästa supporten i marknaden. Vi erbjuder lösningar för alla fastigheter och där man kan få hjälp hela vägen tack vare våra utbildade samarbetspartners.
Besök vår monter för mer information eller läs mer på: www.fann.se


DHI Sverige AB

Monter: 13

Läs mer på: www.dhi.se


Godkända Avlopp AB

Monter: 1-2

Godkända Avlopp AB är ett företag från Norrköping. Vi säljer och servar olika typer av avloppsrening för små och stora behov, utöver det har vi även slam avskiljare, olje och fettavskiljare, vattenåtervinning samt små och stora pumpstationer.
I vår monter kommer vi att visa vårt egna kemikaliefria reningsverk Mälaren.
Mälaren är ett driftsäkert reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier eller andra tillsatser, klarar hög skyddsnivå, mälaren passar från 1-200 personer. Läs mer på: www.godkandaavlopp.se


effluxiQ AB

Monter: 29

dynamiQ från effluxiQ är en unik och patenterad lösning för dosering vid metoden kemisk fällning av fosfor i enskilt avlopp, det är branschens enda lösning som doserar baserat på toalettanvändning – Dosering följer belastning och doserar därmed mer exakt! Lösningen är märkesoberoende vad gäller resten av anläggningen förutsatt att det är en godkänd konventionell anläggning med slamavskiljare och efterpolering. Lösningen är skalbar till fastigheter med flera toaletter, serviceavtal erbjuds som tillval.
Företaget effluxiQ AB är specialiserat på reduktion av fosfor i enskilt avlopp, vi har varit verksamma i branschen i 10 år och har kunder i över 100 kommuner. Vi tillverkar egen utrustning, installerar hos kund och underhåller/reparerar produkterna samt levererar fällningsmedel.
Läs mer på: www.effluxiq.se


FlexiClean AB

Monter: 28

FlexiClean AB är idag den ledande leverantören av filterkassetter med en stor känsla för kundanpassade applikationer för rening av dag- och process-vatten. I år kan ni titta nämnare på vårt granulatfilter som möjliggjorde de resultat i Kalmar rapporten att konstgräsplaner ej längre är något miljöproblem. Ett resultat av ett samarbete med Svenska Fotbolls Förbundet. Kom gärna förbi och diskutera PFAS samt brandskum med oss. Vi förväntas ha spännande resultat med oss till mässan. Läs mer på: www.flexiclean.eu


Green Rock IISI

Monter: 4

Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!
Läs mer på: www.greenrock.se


Jets Sverige AB

Monter: 4

Jets Sverige AB är en ledande leverantör av kretsloppsanpassade avloppssystem. Våra extremt snålspolande avloppssystem är miljövänliga, pålitliga, ekonomiska och erbjuder högsta skydd för omgivningen. Systemen är lätta att anpassa och erbjuder högsta komfort.
Läs mer på: www.jets.se


Konva-Center AB

Monter: 42

Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007. Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!
Läs mer på: www.konva-center.com


Milford P/S

Monter: 10

Milford delar passionen för arkitektur, natur och funktionalitet. Med vår hjälp kan du som arkitekt, ingenjör eller entreprenör på ett säkert sätt göra vision till verklighet. Tänk på ett nytt och visionärt sätt när det gäller vegetation på platser där förhållandena är svåra eller där det är ont om utrymme. Vi hjälper arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggare och stadsplanerare att skapa en förbättrad miljö och välbefinnande i stadsområden i hela Skandinavien. Med kunskap om kvalitetssystem för plantering av stadsträd, dagvattenhantering, kantavgränsning och väggplantering. Tillsammans gör vi städer till grönare och bättre platser där alla kan trivas. Välkommen till vår monter!
Läs mer på: se.milford.dk


Reniva AB

Monter: 15

Våra filterkassetter har suttit i svenska dagvattenbrunnar och renat vårt dagvatten sedan 1999, 20 år senare gör vi över 5000 filterbyten varje år. Som enda företag i Sverige erbjuder vi serviceavtal där vi bevakar att filtret byts vid rätt tidpunkt och transporterar filtermaterialet till destruktion. Vår granulatfälla kan anpassas till alla förekommande dagvattenbrunnar runt våra konstgräsplaner, och där har vi installerat ca 1000 enheter runt om i Sverige. Även Norge och Finland har uppmärksammat våra produkter och leveranser dit har inletts. Välkommen och prata med oss i vår monter.
Läs mer på: www.reniva.se


Scalgo

Monter: 51

SCALGO Live är en online plattform där vi satt upp en färdig modell av hela Sverige i hög upplösning med färdiga analyser av skyfallsrisker, strömningsvägar och extrema havsvattenstånd. Med flera verktyg i SCALGO Live så kan man fort få en förståelse för hur översvämningar uppstår, och hur man eventuellt kan förhindra det. De färdiga analyserna i kombination med flera analys-verktyg hjälper alla utredningar att komma igång på ett riktigt bra sätt. Se vår video nedanför för att se vad vår plattform kan göra!
Läs mer på: www.scalgo.com


SEKA Miljöteknik AB

Monter: 26-27

SEKA Miljöteknik AB erbjuder produkter och lösningar för att reducera föroreningar i dagvatten, grundvatten och länshållningsvatten. Vi levererar väletablerade produkter anpassade för såväl storskaliga dagvattenreningsprojekt som enstaka brunnar, t.ex. reducering av mikroplaster från konstgränsanläggningar. Med snart 20-årig erfarenhet i branschen hjälper våra medarbetare kommuner, projekterande konsultbolag, industrier och privata verksamheter att hitta de bästa åtgärderna för rening av de föroreningar som förekommer. För mer information: www.sekamiljoteknik.se


Sweco

Monter: 9

Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Tillsammans samverkar Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Exempel på tjänster: Vatten- och avloppsteknik, Avfallsteknik och sanering, Miljöutredning och Vattenresursplanering. Läs mer på: www.sweco.se


SYNLAB AB

Monter: 12

Vi är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö och säkra vår hälsa.
Vi gör det vi är bäst på, dvs koncentrerar oss på högkvalitativa och kostnadseffektiva analyser och tjänster. Våra erfarna och kompetenta experter, provtagare och konsulter ser till att du som kund istället kan koncentrera dig på dina kärnområden! Med våra analyser stärker vi din position att tryggt kunna leverera produkter med visshet om god kvalitet, hälsa och hållbar utveckling.
Läs mer på: www.synlab.se


Topas Vatten AB

Monter: 16-25

Topas Vatten avloppssystem är idag i särklass en av de mest respekterade i branschen och levererar till både kommunala och privata aktörer. Med över 50 år av samlad erfarenhet av lösningar för hantering och rening av avloppsvatten kan vi erbjuda stöd i alla faser av avloppsprojekt. Du behöver inte vara expert. Det är vi. Topas Vatten levererar produkter och tjänster för avloppsanläggningar från ett till flera hundra hushåll. Vi har lösningar för enskilt hushåll, föreningar, företag och kommuner. Topas Vatten bygger på en idé om att själva avloppsanläggningen och driften av den hänger ihop så att du slipper oroa dig om anläggningens funktion. Genom vår egen serviceorganisation sköter vi idag drift och service på över 2 000 reningsverk över hela Sverige. Det skapar trygghet för våra kunder oavsett om man är en enskild fastighetsägare, en samfällighet eller en kommun. Läs mer på: www.topasvatten.se


Tyska MRV AB

Monter: 5

Sedan 2013 installerar vi minireningsverk för en- flerfamiljshushåll som klarar krav även på högsta skyddsnivå och badvattenkvalitet. Här behövs inga kemiska flockningsmedel eller polonite-brunnar. Vår patenterade, världsunika fosforfällan och UV- enheten sitter direkt i tanken, vilket sänker kostnaderna för installation, drift och underhåll. Denna reningsteknik kan ofta monteras i befintlig två- eller trekammarbrunn. Vi installerar kompletta reningsverk med den senaste miljötekniken och bygger på SBR och SSB och uppgraderar även äldre men intakta två-eller trekammarbrunn, CE-märkt och godkänt för högsta skyddsnivå. Förutom fullbiologiska reningsverk erbjuder vi regnvattenanläggningar som filtrerar regnvatten och gör det möjligt att lagra. För att göra regnvattnet till dricksvatten har vi en egenutvecklad reningsmodul som kan anslutas till anläggningen. Så kan husägare, djuruppfödare eller trädgårdsmästare spara 50% av det egna grundvattnet och ta hjälp av gratis regnvatten som håller dricksvattenkvalitet enligt Europeiska dricksvattenförordning. Läs mer på: www.tyskamrv.se


Uponor Infra AB

Monter: 16-25

Moderna lösningar för underjordisk Infrastruktur från Uponor Infra. Uponor är en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. Uponor Infra har sedan 1983 lösningar för enskilt avlopp. Våra produkter för enskilda avlopp används i första hand till hus för året-runt-boende eller till fritidshus. Vi kan även tillverka skräddarsydda reningsverk, helt efter kundens behov till t.ex. gemensamhets-anläggningar. Läs mer på: www.uponor.se/infra


VA-mässan på Elmia

Monter: 11

Som Nordens ledande vatten- och avloppsmässa visar VA-mässan upp strategier och nya lösningar för långsiktig resursanvändning i smarta kretslopp. Mässan svarar på väsentliga frågor och skapar kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. På Nordens största VA-mässa förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle. Här byggs relationer som ger rätt förutsättningar för både lönsamma affärer och samhället.
VA-mässan arrangeras 22-24 september 2020 på Elmia i Jönköping.
Läs mer på: elmia.se/va-massan


Vatteninfo Sverige AB

Monter: 46

Vatteninfo Sverige AB erbjuder Sveriges kommuner tjänsten Vatten- och avloppsrådgivning på entreprenad. Våra experter inom vatten och avlopp för enskilda hushåll och samfälligheter ger professionell rådgivning om vilka lösningar som är mest lämpade för kommunens invånare med enskilda VA-lösningar. Vi bistår inom frågor som rör juridik, administration och teknik.
Läs mer på: www.vatteninfo.com
Vi kommer också presentera VALab, ett litet kvalitets- och serviceinriktat laboratorium i Norrtälje som bland annat erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser av dricks- och avloppsvatten.
Läs mer på: www.valab.se


Veg Tech AB

Monter: 8

Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden. I montern kommer vi att visa Växtsystem för naturlig dagvattenhantering. Läs mer på: www.vegtech.se


Vestelli AB

Monter: 7

Finska Vestelli AB är ett innovativt bolag, som arbetar uteslutande med produkter inom BDT-avloppsvattenrening och erbjuder en finsktillverkad produkt, som är testad och gjord för att klara det nordiska klimatet.
Det finns att få BDT-renare allt från system till små sommarstugor som till större anläggningar för t ex campingområden, samfälligheter mm.
Biorenaren har flera fördelar jämfört med traditionella lösningar, vilket gör den till ett tryggt val för alla parter (fastighetsägare, entreprenör och myndigheter). Läs mer på: www.vestelli.se