Vatten Avlopp Kretslopp » Våra utställare 2020

Våra utställare 2020

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 18-19 mars 2020. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Läs mer om företagen/organisationen på deras hemsida.

Planskiss över utställningen (pdf)


Absorbenta Miljö AB

Monter: 31

Absorbenta Miljö AB har erfarenhet av dagvattenrening sedan början av 1990-talet när det upptäcktes att dagvattnet innehöll en massa föroreningar. Då utvecklades Absorbo Miljöinsats som fortfarande är ”flaggskeppet” bland produkterna och som utgör basen för tillkomna produkter. Absorbo Grovfilter är en produkt som kommit starkt och den finns för alla dagvattenbrunnar för att grövre föroreningar inte skall komma ut med dagvattnet till vattendrag, sjöar och hav. Grovfiltret med nätmaskor om 2 mm är mycket efterfrågar att användas bl.a. inom plastindustri och runt konstgräsplaner. Det senaste är filter efter oljeavskiljare och för fordonstvättar. Med lokal tillverkning är ingenting omöjligt. Läs mer på: www.absorbenta.se


Acitex Miljöskydd AB

Monter: 36

Hos oss finner du allt du söker för sanering av olje- och kemikaliespill! I över 35 år har vi hjälpt kommuner och industrin med produkter, rådgivning och service. I sortimentet finns bland annat:
– Saneringsgranulat
– Oljelänsor
– Vattenskyddsfilter för dagvattenbrunnar.
– Absorbtionsdukar/rullar
– Akutväskor/spillkitt
– Vattensanerings
Läs mer på: www.acitex.se


Airwatergreen AB

Monter: 37

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.
Produkterna bygger på en patenterad teknologi kallad varmkondensering som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer. Vi har idag över 500 installationer i 8 länder. Läs mer på: www.airwatergreen.com


Alnarp Cleanwater Technology AB

Monter: 6

Bioreningsverk där mikroorganismer och vattenväxter sköter reningen, kan liknas vid en kompakt våtmark. Kom och prata med oss om slamnedbrytning, kretslopp eller om fördelarna med stora våtvolymer och naturlig, självgående rening. Läs mer på: www.alnarpcleanwater.se


Aqua Robur Technologies AB

Monter: 30

Aqua Robur Technologies erbjuder en system för övervakning av de kommunala ledningsnäten med fokus på läckagesökning. Tekniken är unik på det sätt att den drives av den kinetiska energin från vattenflödet och behöver därför inte någon extern strömförsörjning. Genom att implementera Aqua Roburs system kan fler parametrar och platser övervakas i pipeline-nätverket med en ny flexibilitetsnivå där sensorer kan placeras strategiskt. Sensordatan kommuniceras trådlöst med några minuters intervall av och kan visualiseras på Aqua Roburs webplattform eller överföras till andra system, däribland SCADA. Läs mer på: www.aquarobur.se


BioKube A/S

Monter: 48

Bor du i ett hushåll med högst 5 personer? Då erbjuder BioKube två olika modeller av minireningsverk, Pluto och Venus, vilka båda är två små, diskreta anläggningar som enkelt installeras. Båda reningsverken från BioKube uppfyller alla svenska reningskrav. Alla BioKube minireningsverk kommer med 20-årig funktionsgaranti, vilket garanterar en produkt av hög kvalitet. Biokube fick bäst i test enligt Länsstyrelsernas tillsyn på minireningsverk för enskilda avlopp, inklusive mätning av funktion och reningsvärden. Biokube kan erbjuda reningsverk från 5 – 10000 PE.
Läs mer på: www.biokube.se


BAGA Water Technology AB

Monter: 17

BAGA erbjuder lösningar för rening av avlopps- och hushållsvatten. Vi har mer än 25 års erfarenhet och kunskap om hur avloppsanläggningar fungerar.
BAGA – ett tryggt val för en säker funktion!
Läs mer på: www.baga.se


Carex of Sweden

Monter: 4

Carex of Sweden renar avloppsvatten till säkert dricksvatten. I vår biologiska reningsprocess återvinns allt vatten i ett slutet kretslopp. Läs mer på: www.carexofsweden.se


Cipax AB

Monter: 3

CPX Hållbara Avlopp från Cipax.
Cipax CPX produkter för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Vi har med vår långa erfarenhet tagit fram ett komplett sortiment av slutna tankar, slamavskiljare, infiltrationspaket och tillbehör för enskilda avlopp, väl anpassade för Nordiska förhållanden. Husägaren får en komplett anläggning av högsta kvalitet med mycket lång livslängd. Entreprenören får en hållbar produkt som samtidigt är enkel att installera. Cipax utvecklar, tillverkar och säljer produkter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga material. Vi är ledande inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum och vi har tillverkat och sålt egna produkter i Skebobruk sedan 1976. Läs mer på: www.cipax.se


DHI Sverige AB

Monter: 13

DHI Sverige AB erbjuder specialiserade konsulttjänster inom alla typer av vattenmiljöer, med tonvikt på avancerad tillämpning av beräkningsmodeller. Vi levererar beslutsunderlag i form av beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. DHI Sverige AB består av närmare 50 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö. DHI Sverige AB är ett helägt dotterbolag till DHI GROUP. DHI utvecklar, säljer, utbildar i och använder MIKE Powered by DHI, vår globalt etablerade programvaruportfölj för hydraulisk och hydrologisk modellering.
Läs mer på: www.dhi.se


Ecoloop AB

Monter: 47

Vi arbetar som konsulter inom små avlopp, enskilt dricksvatten, va-planering och dagvatten. Vi ger stöd till kommuner, myndigheter, företag och branschorganisationer att driva utveckling mot en effektivare resursanvändning och kretsloppsanpassade system. I vår monter kommer du under konferensen få se en rad pågående utvecklingsprojekt vi arbetar med t ex GIS för enskilt dricksvatten, avsaltningsanläggningar, funktionskontroll av små avlopp, mikroplast från konstgräsplaner och kretsloppslösningar i skärgårdsmiljö. Vi arbetar även med att initiera och finansiera utvecklingsresor utifrån våra kunders och samhällets behov. För att snabba på lärandet och realisera nyttorna arbetar vi i samverkan med forskare, näringsliv privata och offentliga aktörer. Utöver Vattentjänster arbetar vi inom områden som Effektivare styrning, Cirkulära material, och Logistik och transportsystem. Läs mer på: www.ecoloop.se


effluxiQ AB

Monter: 29

dynamiQ från effluxiQ är en unik och patenterad lösning för dosering vid metoden kemisk fällning av fosfor i enskilt avlopp, det är branschens enda lösning som doserar baserat på toalettanvändning – Dosering följer belastning och doserar därmed mer exakt! Lösningen är märkesoberoende vad gäller resten av anläggningen förutsatt att det är en godkänd konventionell anläggning med slamavskiljare och efterpolering. Lösningen är skalbar till fastigheter med flera toaletter, serviceavtal erbjuds som tillval.
Företaget effluxiQ AB är specialiserat på reduktion av fosfor i enskilt avlopp, vi har varit verksamma i branschen i 10 år och har kunder i över 100 kommuner. Vi tillverkar egen utrustning, installerar hos kund och underhåller/reparerar produkterna samt levererar fällningsmedel.
Läs mer på: www.effluxiq.se


FANN VA-teknik AB

Monter: 18

FANN är en ledande aktör inom små avlopp i Sverige. Med en aktiv roll sedan början av 90-talet har vi möjlighet att erbjuda ett komplett sortiment för enskilda avlopp. Vi har allt från prefabricerade reningssystem till platsbyggda modulbäddar, separerande system med kretsloppsanpassning, slamavskiljare, trekammarbrunnar m.m. Genom vår egna fabrik i Uppsala producerar vi lågbyggda och robusta produkter tillverkade i polyeten. Med fler än 65 000 avlopp installerade kan vi luta oss tillbaka på en gedigen erfarenhet och den bästa supporten i marknaden. Vi erbjuder lösningar för alla fastigheter och där man kan få hjälp hela vägen tack vare våra utbildade samarbetspartners.
Besök vår monter för mer information eller läs mer på: www.fann.se


FlexiClean AB

Monter: 28

FlexiClean AB är idag den ledande leverantören av filterkassetter med en stor känsla för kundanpassade applikationer för rening av dag- och process-vatten. I år kan ni titta nämnare på vårt granulatfilter som möjliggjorde de resultat i Kalmar rapporten att konstgräsplaner ej längre är något miljöproblem. Ett resultat av ett samarbete med Svenska Fotbolls Förbundet. Kom gärna förbi och diskutera PFAS samt brandskum med oss. Vi förväntas ha spännande resultat med oss till mässan. Läs mer på: www.flexiclean.eu


Godkända Avlopp AB

Monter: 1-2

Godkända Avlopp AB är ett företag från Norrköping. Vi säljer och servar olika typer av avloppsrening för små och stora behov, utöver det har vi även slam avskiljare, olje och fettavskiljare, vattenåtervinning samt små och stora pumpstationer.
I vår monter kommer vi att visa vårt egna kemikaliefria reningsverk Mälaren.
Mälaren är ett driftsäkert reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier eller andra tillsatser, klarar hög skyddsnivå, mälaren passar från 1-200 personer. Läs mer på: www.godkandaavlopp.se


Green Rock IISI

Monter: 4

Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!
Läs mer på: www.greenrock.se


Grundfos AB

Monter: 24

Med en årlig produktion på 17 miljoner pumpar, en omsättning på 3,5 miljarder EUR och ca 19 600 anställda, är Grundfos en av världens största pumptillverkare. Ett brett program av driftsäkra pumpar och pumpsystem för applikationer inom områdena värme, ventilation, luftkonditionering, industri, vattenförsörjning och spillvatten, har bidragit till en marknadsledande position på flera områden. Vi lägger stort fokus på hållbar utveckling och energieffektiva lösningar och utvecklar ständigt nya tekniker och lösningar för vatten- och avloppsapplikationer. På mässan kommer vi bl a att visa alternativa sätt att pumpa vatten och avlopp som spar både energi och optimerar hela systemet.
Läs mer på: www.grundfos.com


Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Monter: 39

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag. Vi ger tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner inom området små avloppsanläggningar.
Läs mer på: www.havochvatten.se


Jets Sverige AB

Monter: 21

Jets Sverige AB är en ledande leverantör av kretsloppsanpassade avloppssystem. Våra extremt snålspolande avloppssystem är miljövänliga, pålitliga, ekonomiska och erbjuder högsta skydd för omgivningen. Systemen är lätta att anpassa och erbjuder högsta komfort.
Läs mer på: www.jets.se


Kingspan

Monter: 44-45

En världsledande tillverkare av kvalitetssystem som avloppsreningsverk, slamavskiljare, bränsle och oljeavskiljare. Kingspan avlopp blev etablerat för mer än 60 år sedan.
Läs mer på: www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/avlopp


Konva-Center AB

Monter: 42

Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007. Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!
Läs mer på: www.konva-center.com


Leca

Monter: 42

Leca® är ett varumärke för lättklinker, ett aggregat av expanderad lera. Lecakulan är ett enkelt och naturligt hållbart material. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar. Tillsammans med företaget WEREC har vi utvecklat Stormclens® – en kombinerad lösning för dagvattenhantering. Dessutom har vi också utvecklat en ny principlösning tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall för lättklinker kring rörgravar som vi kommer att presentera i vår monter.
Läs mer på: www.leca.se


Milford P/S

Monter: 10

Milford delar passionen för arkitektur, natur och funktionalitet. Med vår hjälp kan du som arkitekt, ingenjör eller entreprenör på ett säkert sätt göra vision till verklighet. Tänk på ett nytt och visionärt sätt när det gäller vegetation på platser där förhållandena är svåra eller där det är ont om utrymme. Vi hjälper arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggare och stadsplanerare att skapa en förbättrad miljö och välbefinnande i stadsområden i hela Skandinavien. Med kunskap om kvalitetssystem för plantering av stadsträd, dagvattenhantering, kantavgränsning och väggplantering. Tillsammans gör vi städer till grönare och bättre platser där alla kan trivas. Välkommen till vår monter!
Läs mer på: se.milford.dk


MRV

Monter: 50

MRV är en organisation för företag som arbetar med moderna prefabricerade avloppslösningar inom Sverige. MRV står för kvalitet och långsiktighet. Produkter från MRVs medlemmar borgar för en trygghet hos både myndigheter och användare då det ställas höga krav på medlemsföretagen. Totalt omsätter medlemsföretagen över 200 miljoner kronor per år och utgör en stor del av de avlopp som installeras. Mer info på www.mrv.nu


OxyG AB

Monter: 43

Tillför bakterier som ett biologiska tillsatsmedel till olika typer av avlopp för förbättrad funktion. Mer info på www.oxyg.se


Pipelife Sverige AB

Monter: 20

Välkommen till oss på Pipelife Sverige AB.
Pipelife International med säte i Wien, Österrike, är idag en ledande europeisk plaströrsproducent. Koncernen är representerad i 26 länder med 26 fabriker. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen). Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än 35 000 ton plastråvara. Detta sker vid våra två produktionsenheter Ölsremma och Ljung i Västergötland. Huvudsaklig tillverkningsteknik är extrudering samt formsprutning.
Mer info på www.pipelife.com


Premier Tech Aqua

Monter: 14

Premier Tech skapar hållbara lösningar för vatten och avlopp. Drivet av en gemensam passion för vatten och miljö är vi engagerade i att skydda och återställa våra mest värdefulla delade resurser. Vårt team av forskare och experter utnyttjar innovation för att ständigt omdefiniera vad som är möjligt genom effektiv, effektiv och ekologisk design. I framkant av dagens industri utvecklar och förbättrar vi teknik, produkter och tjänster för avloppsvatten, regnvatten, stormvatten och vätskelagring. Premier Tech är världsledande inom kompakta lösningar för vatten- och avloppsrening, regnvattenåtervinning, regnvattenhantering och vätskelagring.
Mer info på www.premiertechaqua.se


Reniva AB

Monter: 15

Våra filterkassetter har suttit i svenska dagvattenbrunnar och renat vårt dagvatten sedan 1999, 20 år senare gör vi över 5000 filterbyten varje år. Som enda företag i Sverige erbjuder vi serviceavtal där vi bevakar att filtret byts vid rätt tidpunkt och transporterar filtermaterialet till destruktion. Vår granulatfälla kan anpassas till alla förekommande dagvattenbrunnar runt våra konstgräsplaner, och där har vi installerat ca 1000 enheter runt om i Sverige. Även Norge och Finland har uppmärksammat våra produkter och leveranser dit har inletts. Välkommen och prata med oss i vår monter.
Läs mer på: www.reniva.se


SCALGO

Monter: 51

SCALGO Live är en online plattform där vi satt upp en färdig modell av hela Sverige i hög upplösning med färdiga analyser av skyfallsrisker, strömningsvägar och extrema havsvattenstånd. Med flera verktyg i SCALGO Live så kan man fort få en förståelse för hur översvämningar uppstår, och hur man eventuellt kan förhindra det. De färdiga analyserna i kombination med flera analys-verktyg hjälper alla utredningar att komma igång på ett riktigt bra sätt. Se vår video nedanför för att se vad vår plattform kan göra!
Läs mer på: www.scalgo.com


SEKA Miljöteknik AB

Monter: 26-27

SEKA Miljöteknik AB erbjuder produkter och lösningar för att reducera föroreningar i dagvatten, grundvatten och länshållningsvatten. Vi levererar väletablerade produkter anpassade för såväl storskaliga dagvattenreningsprojekt som enstaka brunnar, t.ex. reducering av mikroplaster från konstgränsanläggningar. Med snart 20-årig erfarenhet i branschen hjälper våra medarbetare kommuner, projekterande konsultbolag, industrier och privata verksamheter att hitta de bästa åtgärderna för rening av de föroreningar som förekommer. För mer information: www.sekamiljoteknik.se


StormTac AB

Monter: 35

Vi på StormTac AB är specialister inom dagvatten och ytvatten. Vi arbetar lika mycket med modellutveckling och utbildning som med utredning och projektering inom dagvatten och recipientpåverkan. Vår modell StormTac Web säljs på licens och har hundratals användare i Sverige och utomlands, omfattande bl.a. konsultföretag, byggföretag, kommuner och högskolor. StormTac Web är en användarvänlig dagvatten- och recipientmodell som kan användas för åtgärdsplaner inom Vattendirektivet, för dagvattenutredningar inom detaljplaner och för projektering av anläggningar för transport, flödesutjämning och rening av dagvatten, med hänsyn till recipientpåverkan. StormTac Web är vetenskapligt granskad och utvecklas löpande för anpassning till användarnas projekt, genom beaktande av de senaste rönen och genom samarbete med högskolor via vetenskapligt granskade artiklar som även presenteras på konferenser nationellt och internationellt. Läs mer på: www.stormtac.com


Sweco

Monter: 9

Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Tillsammans samverkar Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Exempel på tjänster: Vatten- och avloppsteknik, Avfallsteknik och sanering, Miljöutredning och Vattenresursplanering. Läs mer på: www.sweco.se


SYNLAB AB

Monter: 12

Vi är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö och säkra vår hälsa.
Vi gör det vi är bäst på, dvs koncentrerar oss på högkvalitativa och kostnadseffektiva analyser och tjänster. Våra erfarna och kompetenta experter, provtagare och konsulter ser till att du som kund istället kan koncentrera dig på dina kärnområden! Med våra analyser stärker vi din position att tryggt kunna leverera produkter med visshet om god kvalitet, hälsa och hållbar utveckling.
Läs mer på: www.synlab.se


Topas Vatten AB

Monter: 16

Topas Vatten avloppssystem är idag i särklass en av de mest respekterade i branschen och levererar till både kommunala och privata aktörer. Med över 50 år av samlad erfarenhet av lösningar för hantering och rening av avloppsvatten kan vi erbjuda stöd i alla faser av avloppsprojekt. Du behöver inte vara expert. Det är vi. Topas Vatten levererar produkter och tjänster för avloppsanläggningar från ett till flera hundra hushåll. Vi har lösningar för enskilt hushåll, föreningar, företag och kommuner. Topas Vatten bygger på en idé om att själva avloppsanläggningen och driften av den hänger ihop så att du slipper oroa dig om anläggningens funktion. Genom vår egen serviceorganisation sköter vi idag drift och service på över 2 000 reningsverk över hela Sverige. Det skapar trygghet för våra kunder oavsett om man är en enskild fastighetsägare, en samfällighet eller en kommun. Läs mer på: www.topasvatten.se


Tranås Cementvarufabrik AB

Monter: 25

Vi är ett gediget familjeägt företag från Tranås i norra Småland. Företaget är grundat 1958 och vår specialitet är slamavskiljare, fördelnings-
pumpbrunnar, slutna tankar mm för enskilda avlopp. Tranåsbrunnen är en av marknadens mest beprövade & omtyckta slamavskiljare och har sålts i mer än 60 000 exemplar. Betong är ett gediget material med lång livslängd. Betongbrunnar är körbara, riskerar inte att flyta upp samt är enkla att slamtömma genom den goda insynen som den koniska överdelen skapar. De är dessutom mycket tacksamma att installera. Genom vårt dotterbolag Watersystems AB säljer & servar vi reningsverket WSB Clean. Vår målsättning är att vara den mest seriösa leverantören av minireningsverk på den svenska marknaden. Service av reningsverken är viktigt för oss och vi har därför egna utbildade servicetekniker som servar alla våra reningsverk, där bland annat vattenprov ingår. Via GPRS övervakar vi dessutom alla våra reningsverk. Vi levererar reningsverk ifrån ett hushåll och uppåt.
Vi på Tranås Cementvarufabrik & Watersystems är mycket engagerade och är oerhört måna om våra kunder.
Läs mer på: www.tranascementvarufabrik.se


Tyska MRV AB

Monter: 5

Sedan 2013 installerar vi minireningsverk för en- flerfamiljshushåll som klarar krav även på högsta skyddsnivå och badvattenkvalitet. Här behövs inga kemiska flockningsmedel eller polonite-brunnar. Vår patenterade, världsunika fosforfällan och UV- enheten sitter direkt i tanken, vilket sänker kostnaderna för installation, drift och underhåll. Denna reningsteknik kan ofta monteras i befintlig två- eller trekammarbrunn. Vi installerar kompletta reningsverk med den senaste miljötekniken och bygger på SBR och SSB och uppgraderar även äldre men intakta två-eller trekammarbrunn, CE-märkt och godkänt för högsta skyddsnivå. Förutom fullbiologiska reningsverk erbjuder vi regnvattenanläggningar som filtrerar regnvatten och gör det möjligt att lagra. För att göra regnvattnet till dricksvatten har vi en egenutvecklad reningsmodul som kan anslutas till anläggningen. Så kan husägare, djuruppfödare eller trädgårdsmästare spara 50% av det egna grundvattnet och ta hjälp av gratis regnvatten som håller dricksvattenkvalitet enligt Europeiska dricksvattenförordning. Läs mer på: www.tyskamrv.se


Uponor Infra AB

Monter: 23

Moderna lösningar för underjordisk Infrastruktur från Uponor Infra. Uponor är en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. Uponor Infra har sedan 1983 lösningar för enskilt avlopp. Våra produkter för enskilda avlopp används i första hand till hus för året-runt-boende eller till fritidshus. Vi kan även tillverka skräddarsydda reningsverk, helt efter kundens behov till t.ex. gemensamhets-anläggningar. Läs mer på: www.uponor.se/infra


VA-mässan på Elmia

Monter: 11

Som Nordens ledande vatten- och avloppsmässa visar VA-mässan upp strategier och nya lösningar för långsiktig resursanvändning i smarta kretslopp. Mässan svarar på väsentliga frågor och skapar kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. På Nordens största VA-mässa förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle. Här byggs relationer som ger rätt förutsättningar för både lönsamma affärer och samhället.
VA-mässan arrangeras 22-24 september 2020 på Elmia i Jönköping.
Läs mer på: elmia.se/va-massan


Vatteninfo Sverige AB

Monter: 46

Vatteninfo Sverige AB erbjuder Sveriges kommuner tjänsten Vatten- och avloppsrådgivning på entreprenad. Våra experter inom vatten och avlopp för enskilda hushåll och samfälligheter ger professionell rådgivning om vilka lösningar som är mest lämpade för kommunens invånare med enskilda VA-lösningar. Vi bistår inom frågor som rör juridik, administration och teknik.
Läs mer på: www.vatteninfo.com
Vi kommer också presentera VALab, ett litet kvalitets- och serviceinriktat laboratorium i Norrtälje som bland annat erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser av dricks- och avloppsvatten.
Läs mer på: www.valab.se


Veg Tech AB

Monter: 8

Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden. I montern kommer vi att visa Växtsystem för naturlig dagvattenhantering. Läs mer på: www.vegtech.se


Vestelli AB

Monter: 7

Finska Vestelli AB är ett innovativt bolag, som arbetar uteslutande med produkter inom BDT-avloppsvattenrening och erbjuder en finsktillverkad produkt, som är testad och gjord för att klara det nordiska klimatet.
Det finns att få BDT-renare allt från system till små sommarstugor som till större anläggningar för t ex campingområden, samfälligheter mm.
Biorenaren har flera fördelar jämfört med traditionella lösningar, vilket gör den till ett tryggt val för alla parter (fastighetsägare, entreprenör och myndigheter). Läs mer på: www.vestelli.se


VVS-Fabrikanterna Råd

Monter: 22

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.
VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Vi är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka aktuell och korrekt information om branschen.
Läs mer på: www.vvsfabrikanterna.se


Wavin

Monter: 38

Wavin är en innovativ leverantör av lösningar för bygg- och infrastruktur över hela världen. Uppbackade av över 60 års expertis är vi inriktade på att hantera några av världens största utmaningar: vattenförsörjning, sanitet, klimatbeständiga städer och effektivt byggande.
Wavin fokuserar på att skapa en positiv förändring i världen och vår passion är att bygga beständiga och älskvärda platser. Vi samarbetar med ledare, ingenjörer, konsulter och installatörer för att göra städer framtidssäkra och byggnader bekväma och energieffektiva. Wavin är en del av Orbia, ett företagskluster som är bundna av ett gemensamt syfte: att främja livet runt om i världen. Wavin har 12 000 anställda i över 40 länder och verkar under varumärken som Wavin, Amanco och Pavco.
Läs mer på: www.wavin.se


WRS AB

Monter: 49

WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten. Vi utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system. Vi arbetar med rådgivning, information, planering, idégivning, projektering och uppföljning. Med hög kvalitet, kompetent personal och effektiv ledning vänder vi oss till privat och offentlig sektor på den svenska marknaden. Läs mer på: www.wrs.se


Xylem Water Solutions Sweden AB

Monter: 19

Med 17 000 engagerade medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som förbättrar vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Xylems lösningar hjälper helt enkelt människor att använda vatten mer effektiv – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen. Vi arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser. Ett exempel på det är Stockholm Water Prize, som vi varit med och instiftat. Här i Sverige startade verksamheten redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. Senare utvecklades vi till att bli företaget Flygt, som sedermera blev en del av den världsomspännande koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. I vår monter kommer vi prata kring LätTrycksAvlopp (LTA) och lösningar.
Läs mer på: www.xylem.com/sv-se