Vatten Avlopp Kretslopp » Våra utställare 2020

Våra utställare 2020

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 18-19 mars 2020. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Läs mer om företagen/organisationen på deras hemsida.

Utställare 18-19 mars 2020
Planskiss över utställningen uppdateras inom kort (pdf)


Godkända Avlopp AB

Monter: 1-2

Godkända Avlopp AB är ett företag från Norrköping. Vi säljer och servar olika typer av avloppsrening för små och stora behov, utöver det har vi även slam avskiljare, olje och fettavskiljare, vattenåtervinning samt små och stora pumpstationer.
I vår monter kommer vi att visa vårt egna kemikaliefria reningsverk Mälaren.
Mälaren är ett driftsäkert reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier eller andra tillsatser, klarar hög skyddsnivå, mälaren passar från 1-200 personer. Läs mer på: www.godkandaavlopp.se


Green Rock IISI

Monter: 4

Produkter för enskilt avlopp till hem- och fritidsbostäder, även för objekt med 55-300 personer. Ett komplett sortiment produkter för behandling av avloppsvatten från hushåll. Även smarta BDT-reningsverk och slutna tankar. Fler än 30.000 installerade reningsverk i 28 länder sedan 1998. Välkommen att bekanta er!
Läs mer på: www.greenrock.se


Konva-Center AB

Monter: 42

Konva-Center AB är från Kristinestad i Finland. Företaget har varit på marknaden för BDT-renare sedan år 2007. Willa BDT- spånfilterrenaren utvecklades från år 2003 och uppfyllde redan då den stränga förordningen 542/2003. Förordningen 157/2017 som trädde ikraft 2017 är liberalare än 542/2003. Reningsfunktionen är patenterad. Tillsammans med Villmanstrands Tekniska Universitet och Viiki vid Helsingfors Universitet, har Willa utvecklats med en integrerad fosforfälla för att uppfylla rening av urin och reducering av eventuella bakterier. Välkommen till vår monter!
Läs mer på: www.konva-center.com


Reniva AB

Monter: 15

Våra filterkassetter har suttit i svenska dagvattenbrunnar och renat vårt dagvatten sedan 1999, 20 år senare gör vi över 5000 filterbyten varje år. Som enda företag i Sverige erbjuder vi serviceavtal där vi bevakar att filtret byts vid rätt tidpunkt och transporterar filtermaterialet till destruktion. Vår granulatfälla kan anpassas till alla förekommande dagvattenbrunnar runt våra konstgräsplaner, och där har vi installerat ca 1000 enheter runt om i Sverige. Även Norge och Finland har uppmärksammat våra produkter och leveranser dit har inletts. Välkommen och prata med oss i vår monter.
Läs mer på: www.reniva.se


SEKA Miljöteknik AB

Monter: 26-27

Vi erbjuder produkter och tjänster inom området rening av dagvatten. Våra produkter håller en världsledande nivå gällande effektivitet och rening och är inriktade på allt från rening av mycket stora flöden till små flöden i t.ex. enkla dagvattenbrunnar. Vår granulatfälla för t.ex. återbruk av granulat vid konstgräsplaner är den senaste i raden av bolagets succéer. Läs mer på: www.sekamiljoteknik.se


Sweco

Monter: 9

Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Tillsammans samverkar Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Exempel på tjänster: Vatten- och avloppsteknik, Avfallsteknik och sanering, Miljöutredning och Vattenresursplanering. Läs mer på: www.sweco.se


Veg Tech AB

Monter: 8

Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden. I montern kommer vi att visa Växtsystem för naturlig dagvattenhantering. Läs mer på: www.vegtech.se